Sposoby obróbki metalu – czyli kilka słów o narzędziach

Umiejętność obróbki metalu to jedno z najważniejszych dokonań ludzkości. Dzięki tej umiejętności jesteśmy w stanie wykonywać wiele skomplikowanych przedmiotów, które z kolei również są używane w przemyśle do tworzenia następnych rzeczy. Jakie znamy najpopularniejsze sposoby obróbki metalu i jakich narzędzi obecnie się do tego używa?

Obróbka metalu – podstawowe sposoby

Obróbka metalu oznacza ogół procesów, pod których wpływem pewne właściwości fizyczne i chemiczne metali ulegają zmianie. Obróbka metali dzieli się na obróbkę skrawaniem, obróbkę cieplną, plastyczną, chemiczną, a także cieplno-chemiczną.

Obróbka skrawaniem oznacza usuwanie z powierzchni metalu małych części. Ścinane elementy zwane są wiórami. Obróbkę tą dzieli się jeszcze na dwie podgrupy, czyli obróbkę ścierną oraz wiórową. Obróbka cieplna polega na zmianie własności mechanicznych i plastycznych danego metalu, poprzez jego nagrzewanie i chłodzenie do pewnych temperatur, z określoną szybkością. Obróbka plastyczna przekracza granicę plastyczności metalu, wywierając na niego nacisk. W ten sposób zmienia kształt i wymiary danego metalu, przy czym może to robić na przykład przez walcowanie, kucie i tłoczenie. Jeśli chodzi o obróbkę chemiczną, jak łatwo można się domyślić działa ona na powierzchnię metalu w sposób chemiczny lub fizykochemiczny. Dzięki temu na powierzchni wytwarza się specjalna, pożądana powłoka – na przykład mająca zabezpieczać metal przed korozją. W jaki sposób można to zrobić? Możliwości są trzy: nawęglanie, węgloazotowanie, a także metalizowanie dyfuzyjne. Obróbka cieplno-chemiczna wykonywana jest na stopach żelaza z węglem, a polega na modyfikowaniu własności tych stopów poprzez ciepło i chemiczne oddziaływanie.

Obróbka metalu – ważne narzędzia

Wszelka obróbka metalu nie byłaby możliwa, gdyby nie specjalistyczne narzędzia, które do tego służą i które stale – od momentu wynalezienia – są unowocześniane. Obecnie można je kupić nawet w przestrzeni internetowej, a także z łatwością odnaleźć firmy, które świadczą usługi obróbki metalu – jak na przykład firma Renox.

Narzędzia, które są używane do obróbki metalu to między innymi: frezarka, tokarka, ukosowarka, spawarka, plazma ręczna, piła taśmowa i słupowa, szlifierka, zgrzewarka oraz laser. Niewątpliwie ten ostatni wynalazek można uznać za najbardziej nowoczesny – dzięki niemu możliwe jest obrabianie i cięcie metalu różnego rodzaju i o różnych grubościach.

Szukasz sprawdzonej usługi frezowania CNC? Renox to firma z renomą i doświadczeniem.