Symulacja działalności biznesowej dla usprawnienia procesów decyzyjnych w HR

Symulacja rzeczywistości to wykreowanie sytuacji, która może realnie istnieć bądź się zdarzyć. Ma to miejsce w celu sprawdzenia mechanizmów decyzyjnych, poznania konsekwencji podejmowanych decyzji czy sprawdzenia się w danej roli. Bardzo często takie symulacje są wykorzystywane na gruncie biznesowym, czego przykładem są tzw. gry HR.

Czym są gry strategiczne HR?

Gry strategiczne HR obejmują symulację realnych sytuacji, jakie zdarzają się w biznesie i w działach HR (Human resources). Podejmowanie decyzji w warunkach stresu, kiedy menadżer nie ma w tym żadnego doświadczenia, albo jest ono niewystarczające –  gry HR pozwolą na poznanie odpowiednich mechanizmów, jakie wtedy powinny rządzić działaniami. Należy pamiętać, że podejmowane przez dział HR postanowienia, wpływają w większy lub mniejszy sposób na efektywność działania całej organizacji. Nie ma tu więc miejsca na eksperymentowanie i sprawdzanie, jaka decyzja będzie dla firmy najlepsza.

Co innego w przypadku gier  strategicznych HR, które nie niosą za sobą odpowiedzialności po stronie menadżera HR, który decyduje się na jedno z  dostępnych w jego opinii rozwiązań. Gry HR pozwalają nauczyć specjalistów w dziedzinie HR, w najbardziej optymalnych, całkowicie bezpiecznych warunkach, jak podejmować decyzje. To także okazja, aby w ramach intensywnej symulacji powiązań biznesu i HR w formie gry strategicznej wspieranej komputerowo, móc zrozumieć zasady funkcjonowania firmy pod kątem najważniejszych wskaźników finansowych i mechanizmów, mających realny wpływ na wynik firmy, poprzez procesy, systemy i inicjatywy związane z HR.

Między innymi gry HR prowadzi firma WNCL – butikowa marka doradcza, wyspecjalizowana w strategicznym zarządzaniu HR. Jest ona twórcą unikalnej w skali Polski symulacji HR.

Kiedy warto rozważyć możliwość uczestnictwa w symulacji HR?

Kierownictwo firmy lub działu HR może powziąć decyzję, aby uczestniczyć w symulacji komputerowej rzeczywistych sytuacji, jeśli chce przekazać pracownikom praktyczną wiedzę biznesową z branży kadr i płac, ma zamiar budować świadomość oddziaływania decyzji podejmowanych przez menadżerów HR na wynik finansowy całej organizacji, albo rozwijać kompetencje swoich pracowników.

W grze uczestnicy wcielają się w poszczególne role. Mogą stać się w danej symulacji szefem działu HR i mierzyć się z konkretnymi wyzwaniami, jakie się przed nimi stawia – w zależności od scenariusza gry.  Podejmują decyzję i mogą sprawdzić, jak wpływają one na całą firmę, ale w całkowicie bezpieczny dla niej sposób.