Ilustrowany Kurier Codzienny

Ilustrowany Kurier Codzienny ukazuje się obecnie na terenie trzech regionów: Małopolska, Podkarpacie i Śląsk. Jest to gazeta bezpłatna o nakładzie od 15 do 30 tys. egz. i objętości 12-16 stron.

Gazeta skierowana jest do czytelników, którzy ponad internetowe portale przekładają szelest papieru przy porannej kawie.

Tytuł posiada ISNN i jest zarejestrowany w sądowym rejestrze czasopism.

W bezpłatnej gazecie oprócz bieżących informacji zamieszczamy także materiały archiwalne z przedwojennego, największego w Polsce czasopisma: Ilustrowanego Kuriera Codziennego Mariana Dąbrowskiego.

Warto wspomnieć, że główną siedzibą redakcji – tak jak prze wojną – jest Pałac Prasy przy ul. Wielopole 1 w Krakowie.

Dodał /

Napisz komentarz

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search